02169-252112

rmkhandala@yahoo.in

Contact Us | RTI
SSGM Khandala
Welcome to SSGM Khandala

Chairman's Message

Hon. Shri. Prataprao Baburao Bhosale
Chairman,
Khandala Vibhag Shikshan Samiti, Khandala

Vice Chairman's Message

Hon. Shri. Shankarrao Dajiba Gadhave
Vice Chairman,
Khandala Vibhag Shikshan Samiti, Khandala

Secretary's Message

Hon. Shri. Sanjeev Shankarrao Gadhave
Secretary,
Khandala Vibhag Shikshan Samiti, Khandala

Principal's Message

Prin. Dr. Hanamant Vasant Jadhav
Principal,
Sushila Shankarrao Gadhave Mahavidyalaya, Khandala

Photo Gallery